Školní jídelna Pelhřimov Třída Legií

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ JÍDELNY

V současné době vaří naše jídelna pro žáky Základních škol Krásovy domky a Komenského . V doplňkové činnosti pro zaměstnance výše uvedených škol, Domu dětí a mládeže Třída Legií , Základní umělecké školy Pod Kalvárií a pro cizí strávníky.

Školní jídelna byla postavena v roce 1964. Nachází se v ulici Třída Legií 1421, Pelhřimov. V suterénu jídelny je sklad brambor , sklad sterilovaného zboží a kotelna. V přízemí jsou šatny, kancelář a varna. V poschodí se pak nachází jídelna s výdejnou.

Strávníků je přihlášeno cca 920. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování,spotřebního koše, při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku, hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin. Hlavním záměrem samostatné školní jídelny je především stravování žáků základních škol.

Závodní stravování poskytuje jídelna zaměstnancům škol a školských zařízení. Doplňkovou činností je stravování cizích strávníků.

Zaměstnanci

Zaměstnanců celkem 11.
Z toho : 1 ředitelka, 1 účetní, 1 hlavní kuchařka, 7 kuchařek a v jedné osobě uklízečka a dozor v jídelně.