Školní jídelna Pelhřimov Třída Legií

 

JÍDELNÍ LÍSTEK  

ODHLÁŠENÍ / PŘIHLÁŠENÍ STRAVY

 

V současné době vaří naše jídelna pro žáky Základních škol Krásovy domky a Komenského . V doplňkové činnosti pro zaměstnance výše uvedených škol a pro cizí strávníky.

Školní jídelna byla postavena v roce 1964. Nachází se v ulici Třída Legií 1421, Pelhřimov. V suterénu jídelny je sklad brambor , sklad sterilovaného zboží a kotelna. V přízemí jsou šatny, kancelář a varna. V poschodí se pak nachází jídelna s výdejnou.

Strávníků je přihlášeno cca 900. Obědy se připravují podle norem pro školní stravování,spotřebního koše, při přípravě se musí dodržovat pestrost jídelního lístku, hmotnostní normy a také finanční limit na nákup potravin. Hlavním záměrem samostatné školní jídelny je především stravování žáků základních škol.

Závodní stravování poskytuje jídelna zaměstnancům škol a školských zařízení. Doplňkovou činností je stravování cizích strávníků.

Zaměstnanci

Zaměstnanců celkem 11,5 úvazku
Z toho : 1 ředitelka, 1 účetní,  8,5 kuchařek a částečný úvazek uklízečka a dozor v jídelně.