UPOZORNĚNÍ

Oznamujeme všem strávníkům, že nebude možné odhlašovat obědy od 24. - 28.6.2024. Poslední možnost odhlášek bude v pondělí 24.6. do 8 hodin.

Po skončení tohoto termínu již nelze oběd odhlásit!

(z důvodu objednávek zboží a uzávěrky školního roku)

Žáci i dospělí strávníci, kteří si chtějí tyto dny odhlásit, mohou tak učinit na objednávkovém terminálu, na web. stránkách nebo v kanceláři školní jídelny.V případě náhlého onemocnění bude oběd vydán do jídlonosiče.

Žáci devátých tříd budou v pátek 28.6.2024 odhlášeni, kdo bude chtít oběd, může si ho přihlásit do 24.6.2024 do 8 hodin.

V pátek 28.6. 2024 budou obědy vydávány od 9.30 - 12.30 hod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


 

 

 

  

 

 

Alergen

ALERGENY.odt