Závodní stravování

Je poskytováno na základě vyhlášky ministerstva financí č. 84/2005 Sb. O nákladech na závodní stravování pro zaměstnance školství.

Doplňkové stravování

Jídelna vaří i pro cizí strávníky, kteří se mohou stravovat přímo v jídelně u stolu pro veřejnost. Nebo je možnost odebrat oběd do jídlonosiče. Upozoňujeme, že do jídlnosiče pro cizí strávníky je v naší jídelně vymezen čas pouze od 10,15 hodin do 10,45 hodin.